Czym jest medycyna zintegrowana?

Medycyna zintegrowana Bielsko-Biała

Czym stanowi medycyna zintegrowana? Medycyna zintegrowana, nazywana też holistyczną, zakłada całościowe dołączenie do zdrowia człowieka. Świadczy to, że specjalista medycyny holistycznej lub zintegrowanej łączy się nie ale na poszczególnym, najmocniej odczuwalnym przez osobę planującą problemie, tylko na jego systemie jako całości, na jaką odkłada się wiele oddziałujących na siebie obszarów. Medycyna zintegrowana zakłada i stosowanie […]

Czytaj więcej